CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẢO VỆ QUỐC TẾ ĐẠI BẢO AN - An toàn của Bạn là sứ mệnh của chúng tôi

Tin thông tư của Bộ

Thông tin thông tư của Bộ luôn được cập nhật nhanh nhất tại đây

Hiện đại hoá lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Hiện đại hoá lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày đăng: 29-07-2016
Ngày 27-6, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam lần thứ 9.
Thông tư hướng dẫn Bộ Công An

Thông tư hướng dẫn Bộ Công An

Ngày đăng: 08-05-2015
- Căn cứ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ; - Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013

Ngày đăng: 24-04-2014
Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi và bổ sung 2013
Qui định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Luật sư Nguyễn Công Khán giới thiệu

Qui định về kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Luật sư Nguyễn Công Khán giới thiệu

Ngày đăng: 16-04-2014
Dịch vụ bảo vệ là một ngành kinh doanh còn tương đối với mẻ tại Việt Nam. Tuy vậy, lĩnh vực này đã và đang phát triển khá nhanh, nhu cầu rất lớn. Các vấn đề pháp lý liên quan đến kinh doanh dịch vụ bảo vệ được qui định tại Nghị định 52/2008.
NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2008/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2008/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Ngày đăng: 16-04-2014
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 52/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2008 VỀ QUẢN LÝ KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ

Khách hàng của chúng tôi

 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang
 • anh khach hang

Video